Palvelut

  • Laivan lastaus- ja purkaustyöt 24h/7vrk palvelut keskeytymättömänä palveluna

  • Koneurakointi ja terminaalipalvelut

  • Laivan rahtaus

  • Laivanselvitys

  • Kylmien ja lämpimien tilojen vuokraus

  • Syväyspunnitus

  • Lastitilan tarkastus

  • Lastin tarkastus

  • Lastin kiinnitysten tarkastukset

  • Erilaisten prosessoitavien materiaalien terminaalipalvelut